Nasza szeroka oferta rozwiązań dla zwierząt ma na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji, zwiększenie wydajności i poprawę dobrostanu zwierząt.

Stale udoskonalamy nasze procesy produkcyjne, formuły produktów i technologie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych Klientów i zapewnić optymalną użyteczność naszych rozwiązań.

NASZA OPATENTOWANA TECHNOLOGIA TITAN:

Żywe mikroorganizmy nie zawsze są naturalnie odporne na proces produkcji paszy i związane z nim trudne warunki. W przypadku probiotyku celem jest aby pozostał „żywy i aktywny” od zakładu produkcyjnego do przewodu pokarmowego gospodarza. Po drodze wiele czynników może zakłócić żywotność komórek drożdży. W rezultacie, ochrona może być konieczna dla probiotyków, aby zapewnić ich stabilność w procesie granulowania paszy i podczas przechowywania.

TITAN to wyjątkowa technologia, która chroni żywe drożdże przed czynnikami związanymi z produkcją paszy i zapewnia ich stabilność podczas przechowywania. TITAN to unikalna technologia, z której jesteśmy dumni. Jest wynikiem optymalizacji procesów fermentacji, produkcji i suszenia. Dodatkowo Lallemand stosuje wyjątkową i opatentowaną technologię powlekania, aby mikrokapsułkowane drożdże były zawsze żywe i jeszcze bardziej odporne na trudne warunki podczas produkcji pasz.

Odporność w produkcji pasz

Liczne próby, zarówno w niezależnych instytutach, jak i u komercyjnych producentów pasz, wykazują wyjątkową i stałą zdolność LEVUCELL® w technologii TITAN do zwiększonej odporności na trudne warunki granulacji. Zespół techniczny Lallemand Animal Nutrition może pomóc w ustaleniu planu produkcji zgodnie z warunkami jakie występują przy produkcji konkretnych pasz.

Stabilność podczas przechowywania

Stabilność dotyczy również warunków przechowywania paszy i okresu przydatności do spożycia. Po włączeniu probiotyków do paszy, produkty muszą przetrwać czas przechowywania w magazynie lub gospodarstwie. Technologia TITAN pozwala drożdżom zachować stabilność w paszy przez cały okres przechowywania.

Nasze produkty LEVUCELL SC i LEVUCELL SB są dostępne w technologii TITAN.

NASZA TECHNOLOGIA HC

Aby odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszych szybkich zbiorów i zapewnić równomierną aplikację produktu, linia produktów MAGNIVA Platinum zawiera technologię Wysokiej Koncentracji (HC).

  • Ulepszona stabilność i zawiesina, zapewniająca lepszą homogeniczność
  • Zatwierdzona technologia dla aplikatorów o małej objętości
  • Możliwość stosowania przy zmiennych objętościach cieczy.