Nasze rozwiązania

Specjalistyczne wsparcie techniczne: Lallemand Forward

Specjalnie dobrane rozwiązania, które wspierają hodowców i pokazują dobre praktyki produkcyjne.

Lallemand Animal Nutrition oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie techniczne. W Lallemand Animal Nutrition skupiamy się na edukacji,  bo wiemy, że nauka i właściwe rozwiązanie pomaga w uzyskaniu najlepszych wyników produkcyjnych.

Lallemand FORWARD –  Serwis Wsparcia Technicznego to szereg usług i doradztwa świadczonego w gospodarstwach rolnych, dostosowanych do codziennych potrzeb naszych Klientów.

Program Lallemand FORWARD obejmuje:

  • Transfer wiedzy wspierany przez badania i rozwój, specjalistyczne centra edukacji „Centers of Excellence”. (strona w języku angielskim)
  • Techniczną lekturę branżową, taką jak podręczniki, przewodniki techniczne i biuletyny
  • Strony internetowe, takie jak RuminantDigestiveSystem.com ( strona w języku angielskim)
  • Platformy e-lerningowe
  • Warsztaty techniczne i seminaria
  • Usługi świadczone w gospodarstwach rolnych i programy audytów fermowych
  • Międzynarodową sieć gospodarstw prowadzących różnego rodzaju pilotaże – „pilot farm”
  • Inwestowanie w młode pokolenie poprzez stypendia, staże i granty.