Historia firmy Lallemand Animal Nutrition

Wszystko zaczęło się od drożdży piekarskich…

Even though the origins of Lallemand date back to the late 19th century, the company's microbiology expertise dates even further back, to 1862 in Germany.

End of the 19th century: Lallemand was founded in Montreal by a young immigrant from Alsace: Fred Shurer. Since his name was difficult to pronounce for his fellow citizens, he was nicknamed “Lallemand”, which is the French for “the German.” He kept the name and gave it to the company. In 1923, Fred started producing baker’s yeast in the Préfontaine Street plant in Montreal, which is still in operation today, to supply the North American baking industry.

1952: The Chagnon family purchased Lallemand, moving the company forward from a baker’s yeast producer to a major player in the development and production of specific yeast and bacteria strains, serving markets such as baking, beer brewing, oenology, spirits, biofuels, plant care, food, human health, pharmaceuticals, and animal nutrition. The company practically grew from yeast to become a global leader in microbial fermentation.

Today, Lallemand is globally present with more than 30 yeast and bacteria production plants. With more than 4,500 employees around the world, the group has an active business presence on all five continents

lallemand old car

… Dziś jesteśmy liderem na rynku dodatków paszowych oraz funkcjonalnych rozwiązań żywienia i dobrostanu zwierząt

lallemand animal nutrition yeast fermenter

Firma Lallemand otworzyła sektor żywienia zwierząt pod koniec lat 80-tych. Produkcję  bakterii do inokulantów kiszonkowych oraz  probiotyków zapoczątkowała w 1988 roku wraz z zakupem pierwszego zakładu bakterii  we Francji (Aurillac). Następnie w 1998 roku weszła na rynek Ameryki Północnej, nabywając fabrykę bakterii Milwaukee, przeznaczając ją dla branży żywienia zwierząt w 1998 roku.

Narodziny firmy Lallemand Animal Nutrition!

Od samego początku, firma Lallemand Animal Nutrition inwestowała we naukę i nowe technologie. W  1989 roku nawiązała swoje pierwsze długoterminowe partnerstwo badawcze z zespołem INRAE w Clermont-Ferrand, zajmującym się badaniami nad przeżuwaczami, i od tego czasu rozwijała nieustannie swoją sieć partnerstw badawczych.

Obecnie dywizja Lallemand Animal Nutrition zatrudnia ponad 400 osób na wszystkich kontynentach i jest liderem w dziedzinie zakiszania pasz oraz żywienia wszystkich gatunków zwierząt, jak również zarządzania środowiskiem bytowania zwierząt.

Some milestones in animal nutrition innovations

  • 1995: Rejestracja wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych w Europie dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych.
  • 1996: Pierwsze bakterie dla zapewnienia stabilizacji tlenowej kiszonek (buchneri NCIMB 40788; Biotal).
  • 2008: Pierwsza opatentowana technologia mikrootoczkowania żywych drożdży (Titan).
  • 2009: Pierwszy szczep bakterii probiotycznych dopuszczony w UE do stosowania w akwakulturze.
  • 2016: Pierwszy złożony produkt wieloszczepowych frakcji drożdżowych.
  • 2018: Powstanie pierwszego produktu tworzącego pozytywną bio-powłokę (biofilm) dla środowiska bytowania zwierząt.
lallemand animal nutrition office in milwaukee