Napędzają nas innowacje, a wspierają badania

W Lallemand Animal Nutrition koncentrujemy się na produktach opartych o badania naukowe, w szczególności na opatentowanych szczepach bakterii i drożdży. Jeśli chodzi o badania, Lallemand myśli przyszłościowo, czego wynikiem są produkty o sprawdzonej jakości i praktycznych zastosowaniach.

Zespół badawczo-rozwojowy Lallemand współpracuje z siecią partnerów badawczych na uniwersytetach, w instytutach i firmach z całego świata. Współpraca ze specjalistami w każdym sektorze stanowi potężne źródło rozwoju i wiedzy.

Badania i rozwój – główna siła napędowa naszej firmy

Firma Lallemand wprowadza na rynek tylko sprawdzone rozwiązania poparte solidną bazą badawczą i wdrożeniową. Nasze główne cele w zakresie zakrojonych programów badawczo-rozwojowych to:

A three-step R&D process

Our research and development process spans from discovery to customer use. We operate a three-step discovery process based on a wide array of technologies and skills, evolving toward molecular microbiology and omics techniques.

Strain screening and selection

 • Functional assays
 • Lallemand Aquapharm screening platform
 • >12,500 strains
 • Ecosystem-specific microbial collections

Strain characterization and safety

 • Strain identity: whole-genome sequencing
 • Antibiotic-resistant genes, presence of mobile genetic elements
 • Microbial fractions characterization
 • Functional properties

Development of models and methods

 • Functional microarrays
 • Quantitative real-time PCR
 • Dynamic in vitro models
 • Diverse type of biomarkers

In vitro/in vivo proof of concept

 • Proof of concept animal and silage trials

Mini silos trials for forage inoculants

Production scale-up, process optimization

 • Internal process optimization and scale-up team
 • Internal pilot plants
 • State of the art analytical tools: cytometry, cryomicroscopy, differential scanning calorimetry (DSC)

Product stability and applicability

 • Product formulation optimization
 • Internal pilot feed processing unit
 • Strain and matrix specific analytical methods
 • Next generation microbial cell counters

In vivo efficacy assessment

 • Strong collaboration network with research partners to conduct efficacy trials in all livestock species (ruminant, swine, poultry, aquaculture…), companion animals and equine.
 • Dedicated large experimental bunker units for forage inoculants

Products registration

 • Dedicated team of territory specific specialists for the preparation of regulatory dossiers

Modes of action investigation to strengthen product documentation

 • Focus on the role of our solutions on microbial ecosystems and associated impact on animal response, such as performance, welfare, immunity, oxidative stress, metabolism etc.
 • Controlled in vitro, ex vivo and in vivo studies to understand modes of action for strains in order to optimize and extend applications
 • Application of novel biomarkers and sensors to assess products effects beyond animal performance (e.g. animal welfare)

Applied trials

 • Controlled large scale trials
 • Pilot farms network in ruminants, swine, poultry, and aquaculture

Development of audit tools and on-farm services

Nasz zespół badawczy

Nasz zespół badawczy jest zorganizowany wokół sześciu głównych działów:

 1. Dział badania kultur bakterii Lallemand oraz badań selekcji szczepów (ponad 2500 szczepów drożdży i ponad 10 000 szczepów bakterii)
 2. Laboratorium oceny mikroorganizmów
 3. Laboratorium procesowe i recepturowe
 4. Laboratorium badań praktycznych, w tym Lallemand Forward Center of Excellence
 5. Dział ds. badań stosowanych i rozwoju
 6. Dział transwersalny, w tym autonomiczna jednostka badawcza badająca zakłócenia i nieprawidłowości

Poszczególne działy znajdują się:

 • W naszych zakładach w całej Europie i Ameryce Północnej, w Montrealu, Lebanon (NH, USA), Oban (Szkocja), Grenaa (Dania), Tallinie (Estonia), Malvern (Wielka Brytania), Oban (Szkocja) i Tuluzie (Francja).
 • Zewnętrzne podmioty: Dzięki ścisłej współpracy partnerskiej z wiodącymi organizacjami badawczymi na całym świecie, tworzącymi nasze Centra Edukacyjne Lallemand- Lallemand Forward Centers of Excellence.

Ponadto Lallemand kładzie nacisk na globalną sieć współpracy z niezależnymi uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, centrami doświadczalnymi i gospodarstwami rolnymi na całym świecie, co tworzy sieć współpracy z ponad 60 niezależnymi jednostkami.

Czym są Centra Edukacyjne Lallemand?

Firma Lallemand Animal Nutrition nawiązała współpracę z jednostkami badawczymi na całym świecie w celu stworzenia Centrów Doskonalenia i współpracy partnerskiej, aby przyspieszyć rozwój i innowacyjność w dziedzinie mikrobiologii.

Naukowcy poszukują również rozwiązań w zakresie mikroorganizmów i ich przyszłych zastosowań w żywieniu zwierząt. Projekty badawcze obejmują prace mające na celu pogłębienie zrozumienia funkcjonowania ekosystemów mikrobiologicznych w warunkach hodowli zwierzęcej. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój narzędzi eksperymentalnych jak również różnych modeli i biomarkerów.

 • Ruminant Center of Excellence w Theix, Francja, oraz współpraca w ramach sieci w Kanadzie i Europiepoświęcona badaniom nad ekosystemami mikrobiologicznymi przeżuwaczy. W Theix kierujemy rozwojem produktów i zastosowań dla opasów, bydła mlecznego i małych przeżuwaczy takich jak kozy czy owce. Prowadzone badania obejmują wszystkie aspekty mikroflory bakteryjnej żwacza i jelita grubego oraz interakcje z paszą lub innymi mikrobami.
 • Forage Center of Excellence w Chazy, N.Y., USA, z oddziałami badawczymi w Europie, jest zaangażowane w badania mające na celu zarządzanie bezpieczeństwem i doskonalenie fermentacji pasz. Prowadzone badania obejmują również poszukiwanie nowych składników aktywnych do kiszonek zatwierdzanie nowych technologii.
 • Monogastrics Center of Excellence w Tuluzie, Francja, oraz wewnętrzne oddziały in vivo we Francji i sądedykowane do badań nad ekosystemami flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. W ośrodkach bada się również rozwój produktów i zastosowań dla trzody chlewnej i drobiu. Nasi naukowcy mają dostęp do zaawansowanych technologii OMICS z z różnych instytutów i badają wszystkie aspekty dolnej flory bakteryjnej jelit oraz ich integralności. Zajmujemy się również nad złożonością interakcji pomiędzy produktami a florą bakteryjną jelit aby określić jej wpływ na zdrowie, wydajność produkcji oraz dobrostan zwierząt.
 • Centrum Współpracy międzynarodowej w dziedzinie akwakultury w Plymouthgdzie prowadzimy badania w oparciu o reakcję nabłonka i błony śluzowej jelit w odniesieniu do licznych ekosystemów mikrobiologicznych hodowanych gatunków zwierząt wodnych. Prowadzone badania obejmują różne aspekty zdrowotne układu pokarmowego zwierząt.

Partnerstwo i współpraca z organizacjami badawczymi

Lallemand Animal Nutrition współpracuje z kluczowymi liderami opinii. Nasz zespół badawczo-rozwojowy nawiązuje współpracę z renomowanymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z wiodącymi organizacjami badawczymi, tworząc Centra Doskonalenia w celu promowania innowacji we wszystkich obszarach rozwiązań mikrobiologicznych.

Lallemand Animal Nutrition stale wspiera:

 • Badania prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi
 • Pilotaże produkcji lokalnej (projekt badania, analiza, finansowanie itp.)
 • Najważniejsze wydarzenia i spotkania naukowe
 • Staże i programy studenckie dla młodych naukowców

Ważna część naszych badań i rozwoju jest prowadzona we współpracy z naszymi partnerami branżowymi. Lallemand Animal Nutrition oferuje swoim Klientom wsparcie techniczne, aby zapewnić optymalne zastosowanie i skuteczność swoich rozwiązań.

Dział Badań i Rozwoju Lallemand jest ukierunkowany na Twój sukces!