Środowisko bytowania zwierząt

W Lallemand Animal Nutrition traktujemy gospodarstwo jako szereg ściśle powiązanych ze sobą ekosystemów mikrobiologicznych. Środowisko zwierząt, zwierzęta, pasza, a także uprawy z których powstają kiszonki do skarmiania. W ramach ekosystemu mikrobiologicznego środowiska zwierzęcego wyróżniamy powierzchnie budynków gospodarczych/stawów lub zbiorników, ściółkę/odpady organiczne oraz powierzchnię skóry zwierząt.

W jaki sposób można lepiej zarządzać środowiskiem i otoczeniem zwierząt za pomocą rozwiązań mikrobiologicznych?

  • Zarządzanie powierzchniami budynków gospodarskich pomoże utrzymać odpowiednie środowisko mikrobiologiczne dla bezpiecznej produkcji zwierzęcej.
  • Zarządzanie środowiskiem ryb oraz obecnymi w zbiorniku mikroorganizmami pomoże poprawić jakość wody.
  • Zwiększanie ilości pożytecznych mikroorganizmów w ściółce i/lub oborniku pomoże utrzymać jakość ściółki, pozytywnie wpływając na dobrostan i wydajność zwierząt, a co istotne, pomoże zmniejszyć emisję amoniaku i zmaksymalizować wartość odpadów organicznych.
  • Nałożenie roztworu na skórę zwierzęcia (np. na racicę przeżuwaczy), która jest pierwszą naturalną barierą obronną i pierwszym kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym, pozwoli na przykład utrzymać zdrowie racic i poprawić lokomocję, przyczyniając się w ten sposób do poprawy dobrostanu zwierząt, czynników produkcyjnych i długowieczności zwierząt.

Dlatego odpowiednie żywienie, zdrowie zwierząt i odpowiednie środowisko muszą być zawsze rozpatrywane wspólnie, co pozwoli zoptymalizować produkcję zwierzęcą przynosząc korzyści zarówno zwierzętom jak i zyski właścicielowi.

Rozwiązania i produkty Lallemand Animal Nutrition do poprawy warunków środowiskowych zwierząt:

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, a informacje o produktach mogą różnić się w zależności od kraju.

Filtruj po

Wyszyść filtry

Filtruj po

Filtruj po
0 użytych filtrówWyszyść filtry

Zobacz proponowane produkty 2 of 2