Pochodne drożdży

Po fermentacji biomasa drożdży może być poddana specjalnej obróbce, tak aby nie była już żywa, co pozwala uniknąć dalszego namnażania się komórek. Nieaktywne komórki drożdży zwane są pochodnymi drożdży. Głównym celem stosowania ścian komórkowych drożdży jest wiązanie niepożądanych bakterii w jelitach, wzmacnianie układu odpornościowego zwierząt i naturalnych mechanizmów obronnych, adsorbowanie niektórych mykotoksyn oraz wspieranie ochrony zdrowia skóry zwierząt. Niektóre wyselekcjonowane frakcje drożdży mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu w celu zwiększenia smakowitości paszy, wspierania strawności i wydajności zwierząt lub przyczyniania się do lepszego bilansu białka w paszy.

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, a informacje o produktach mogą różnić się w zależności od kraju.

Filtruj po

Wyszyść filtry

Filtruj po

Filtruj po
0 użytych filtrówWyszyść filtry

Zobacz proponowane produkty 4 of 4