BACTOCELL

BACTOCELL jest dodatkiem paszowym na bazie żywych bakterii kwasu mlekowego (Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 – MA 18/5M). Jest  stosowany od ponad 20 lat jako probiotyk w żywieniu zwierząt. Dopuszczony w Unii Europejskiej do stosowania u drobiu, wszystkich gatunków ptaków (kury nioski oraz kaczki i gęsi na tucz), u świń (tuczniki), jak również w akwakulturze, u ryb i krewetek. BACTOCELL jest dostępny w wielu innych krajach poza UE.

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, a informacje o produktach mogą różnić się w zależności od kraju.


Gatunek zwierząt
Szczegóły produktuJak to działa?Dlaczego to ma znaczenie?OpakowanieOkres trwałości
Opis produktu

Szczegóły produktu

BACTOCELL jest homofermentatywną bakterią wyselekcjonowaną ze względu na jej zdolność do przekształcania niestrawnych węglowodanów złożonych w kwas mlekowy L+.

Może przetrwać w całym jelicie i odgrywa ważną rolę w równowadze mikroflory, dojrzałości systemu jelitowego i efektywności trawienia.

BACTOCELL może być stosowany w produkcji ekologicznej zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008 z późniejszymi zmianami.

Jak to działa?

Trzy poziomy działania wspierające dobre funkcjonowanie jelit u zwierząt:

  • BACTOCELL umożliwia kompleksową przemianę składników pokarmowych, co skutkuje lepszym wykorzystaniem niestrawnych frakcji paszy
  • Poprzez wzmocnienie bakterii kwasu mlekowego BACTOCELL sprzyja rozwojowi pozytywnych bakterii (Lactobacillus).
  • BACTOCELL wspomaga optymalny rozwój i funkcjonowanie bariery nabłonka jelitowego oraz wzmacnia naturalne mechanizmy obronne zwierzęcia

Dlaczego to ma znaczenie?

W globalnym kontekście utrzymania zdrowia zwierząt w celu ograniczenia stosowania antybiotyków i innych interwencji, BACTOCELL jest dobrym narzędziem żywieniowym wspierającym strategie żywieniowe.

DRÓB
W przypadku drobiu,  dzięki zastosowaniu BACTOCELL możesz uzyskać:
• Optymalna wydajność niosek, umożliwiająca bardziej trwałą nieśność i eksponowaną masę jajową.
• Jaja dobrej jakości dzięki lepszej wytrzymałości skorupy jaja, a tym samym mniejszej liczbie jaj zdeklasowanych (mniej stłuczek)
• Zrównoważona mikroflora, która pomaga ograniczyć problemy z trawieniem
• Optymalna wydajność produkcyjna i rentowność gospodarstwa
Ponadto, BACTOCELL zapewnia łatwo zauważalne korzyści w codziennym zarządzaniu gospodarstwem, w tym poprawę jakości upierzenia i wyglądu odchodów, które są wskaźnikami ogólnego dobrostanu i zdrowia ptaków.

W globalnym kontekście utrzymania zdrowia zwierząt w celu ograniczenia stosowania antybiotyków i innych interwencji, BACTOCELL jest dobrym narzędziem żywieniowym wspierającym strategie żywieniowe.

TRZODA CHLEWNA
BACTOCELL jest uznaną bakterią probiotyczną, która może być stosowana w systemach żywienia płynnego, aby pomóc świniom.

• Umożliwia szybszy i bezpieczniejszy progres pobierania paszy wg. krzywej żywienia
• Zmniejsza  ryzyko wystąpienia problemów trawiennych na początku fazy tuczu
• Przyspiesza wzrost i wydajność trawienia
• Wspiera zdrowie i zmniejsza ryzyko śmiertelności w końcowej fazie tuczu
BACTOCELL pomaga w utrzymaniu dobrego profilu mikrobiologicznego i smakowitości paszy płynnej.

Opakowanie

BACTOCELL jest dostarczany w pudełkach po 20 kg, w różnych formulacjach:
• BACTOCELL PA 10: skoncentrowany preparat do stosowania w paszach (dla trzody chlewnej, drobiu i akwakultury).
Należy go stosować w zalecanej dawce żywieniowej.
• BACTOCELL DRINK: specjalnie opracowany do stosowania w wodzie do picia (świnie i drób) w krótkich okresach leczenia obejmujących krytyczne okresy, takie jak: osiągnięcie szczytu nieśności, podczas kuracji antybiotykowych, pojawienie się nagłych mokrych odchodów, wokół terminów szczepień, itp.

Okres trwałości

Okres przydatności do spożycia i skład produktu są gwarantowane przez 24 miesiące od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu

Potrzebujesz więcej informacji?

Porozmawiaj z naszym doradcą technicznym